This page contains music files for each piece of music to be sung at a particular event. Each music file plays all voices but the Soprano 1 voice is enhanced.

Click on the piece you want to play and the music will start. The small arrow on the left of the play bar will change to two vertical bars and you can click on this to pause the music if necessary. Volume can be changed by sliding the light coloured bar on the right of the main bar just after the small speaker icon.

 

 

April 15th 2019

 

Rutter – Requiem

This is available on the Choralia website here: http://www.choralia.net/rt01mp3/rt01mp3en.htm

Lauridsen, Lux aeterna

This is available on the Choralia website here: http://www.choralia.net/ld02mp3/ld02mp3en.htm

 

Gjeilo, The Ground

 

Other

The Sprig of Thyme

A Sprig of Wysome

Suo-Gan phonetics

Huna, blentyn, ar fy mynwes,
Clyd a chynnes ydyw hon;
Breichiau mam sy’n dynn amdanat,
Cariad mam sy dan fy mron.
Ni chaiff dim amharu’th gyntun,
Ni wna undyn â thi gam;
Huna’n dawel, annwyl blentyn,
Huna’n fwyn ar fron dy fam.
Heenah blen-tin ar v-eye manwess
Kleed ah Xchaness ah-dew hawn;
Brai-Xch-yaim am-seen deen amdah-nacht,
Car-yahd mahm-see dahn v-eye br’on.
Nee Xch-eye-f deem ahm-har-reeth gun-tin
Nee wahn a-yeen-din ah hee gahm;
Heen-nahn dah-well, ahn-will blen-tin,
Heen-nahn voo-ien ar-vrohn da-vahm.

 

Ar hyd y nos phonetics

Holl amrantau’r sêr ddywedant,
Ar hyd y nos.
Dyma’r ffordd i fro gogoniant,
Ar hyd y nos;
Golau arall yw tywyllwch,
I arddangos gwir brydferthwch;
Teulu’r nefoedd mewn tawelwch,
Ho-hXll ahm-ran-tyre sayr tha-wade-ant,
Ahr heed eh nos.
Dah-mar forth-ee vroh go-gonyant,
Ahr heed eh nos;
Go-lye ar-ah-hXlloo tee-wehXll-ooXch
Ee ar-thangos gweer bride-vehr-thooXch;
Ty-leer nev-oythe men tah-wel-ooXch,
Ahr heed eh nos.